INDUSTRIAL TRAINING

Syarat-syarat Umum

  • Pelajar adalah meliputi pelajar yang mengikuti pengajian di IPT (Diploma Kejuruteraan Elektrik/Mekanikal & Setarafnya) di dalam negara sahaja dimana bidang pengajian yang diiktiraf oleh Malaysian Qualification Agency (MQA)
  • Warganegara Malaysia
  • NIOSH Tenaga Safety Passport (NSTP) kad perlu ada. Jika pelajar tidak mempunyai NSTP kad, kursus NSTP disediakan sekiranya perlu tertakluk pada polisi syarikat.
  • Tempoh latihan industri tertakluk kepada tempoh yang ditetapkan oleh IPT
  • Permohonanan hanya akan dibuka empat (4) bulan sebelum dari tarikh menjalani latihan industri manakala permohonan juga perlu dikemukan selewat-lewatnya satu (1) bulan sebelum dari tarikh menjalani latihan industri bermula.
  • Pelajar perlu mengemukakan dokumen-dokumen untuk tujuan pemprosesan (Surat permohonan daripada institusi pengajian, Resume, Transkrip)
  • Kadar bayaran Elaun adalah RM500.00/per month
  • Waktu berkerja akan di tetapkan oleh syarikat termasuk hujung minggu/cuti umum
  • Pelajar tidak akan menerima elaun lebih masa.
Need Help? Chat with us